مدیریت: حاج احمد امینی

تولیدکننده: انواع سنگهای تزئینی و ساختمانی (مرمر، کریستال، تراورتن دهبید شایان) و استخراج سنگ چینی ســیرجان، مرمریت لاشتر، مرمرکرمان، مرمر رفسنجان و مرمر مروارید

آدرس کارخانه برش سنگ امین: اصفهان، نجفآباد، نرسیده به تیران، شهرک صنعتی

تیران

تلفن: 9-42366111-031

آدرس کارخانه ایران مهر: اصفهان، نجفآباد، بلوار امام غربی، جنب پلیس راه، مجتمع سنگ ایران مهر

تلفن: 2442486-0314

نمابر: 2442772-0314

آدرس کارخانه: اتوبان تهران – قم، شهرک

صنعتی شمسآباد، خیابان بلوار اصلی، نمایشگاه سنگ برادران امینی

تلفن: 56236962-021

 

تلفن: 03136204821
نمابر 03136204822
آدرس دفتر مرکزی: چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، طبقه سوم، واحد523
آدرس معدن: آدرس معدن مرمر مروارید: میمه، جاده گلپایگان به موته، معدن مرمر تخت سرخ مروارید برادران امینی آدرس معدن مرمریت شایان: شیراز صفاشهر، معدن شایان مرمریت آدرس معدن مرمر کرمان: کرمان، جاده ماهان به بم، دوراهی جیرفت، روستای سروستان، معدن سنگ مرمر آدرس معدن چینی: سیرجان، باغات، مجتمع معادن سنگ مروارید برادران امینی
تلفن همراه: 09131184736 و 3146914-0913 و 3152490-0913 و 3312183-0913
چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، طبقه سوم، واحد523
03136204821