مدیریت: اکبری

تولیدکننده: انواع تابلوهای برق و نمایندگی خازن‌های کاهنده اوروم نیرو توان و دستگاه‌های سیم برش

 

 

 

 

تلفن: 0864-3324707
آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، نیم‌ور، بلوار امام خمینی، نبش بلوار شورا، خروجی شهر، ابتدای جاده دلیجان
تلفن همراه: 0918-1659190
استان مرکزی، نیم‌ور، بلوار امام خمینی، نبش بلوار شورا، خروجی شهر، ابتدای جاده دلیجان
0864-3324707