مدیریت: مهدی حجاری زاده

تولیدکننده: سنگ تراورتن

آدرس ایمیل: md_hajar@yahoo.com
تلفن: 55203627 -021
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، خیابان شهر سنگ، نبش کوچه سوم (گل مریم)
تلفن همراه: 0912-3717028
جاده قدیم قم، خیابان شهر سنگ، نبش کوچه سوم (گل مریم)
55203627 -021