بستا سورت

بستا سورت

مدیریت: احسان خردمند

صـادرات و واردات انواع سنگهای ساختمانی

وب سایت: www.bestasort.com
تلفن: 021-26852520 : ** 021-8820080
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، خیابان پسیان جنوبی، پلاک 9، واحد113
تلفن همراه: 0912-1161119
تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان جنوبی، پلاک 9، واحد113
021-26852520 : ** 021-88200809