بقیه اله سنگبری

بقیه اله سنگبری

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: مرمریت

 

 

 

تلفن: 031-33801818
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
تلفن همراه: 0913-1177519
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
031-33801818