بنیاد سنگ ایران

بنیاد سنگ ایران

مدیریت: حاج علی مختاری

وب سایت: www.bonyadsangiran.ir
تلفن: 021-33883777
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، پایین‌تر از پل بعثــت، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، شماره 254
آدرس کارخانه: اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3 خیابان چهارم غربی
تلفن همراه: 0912-3385414 , 0912-6347801
تهران، خیابان فدائیان اســلام، پایین‌تر از پل بعثــت، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، شماره 254
021-33883777