بهادری سنگبری

بهادری سنگبری

مدیریت: مجتبی بهادری

تولیدکننده: گرانیت و تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33802868
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-3268003 , 0913-3282661
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33802868