بهاران سنگبری

بهاران سنگبری

مدیریت: یزدان پناه

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن و مرمریت و گرانیت

تلفن: 021-55040387 , 021-56225010-11 , 56236339 -021
آدرس دفتر مرکزی:   تهران، میدان شــوش، روبروی سیتی ســنتر، مجتمع سنگفروشان تهران، پلاک 1-2-3-4 / آدرس دفتر: مجتمع سنگ فروشی روشن، گاراژ سنگبری روشن، اولین سوله، دفتر سنگ یزدان پناه
آدرس کارخانه: کارخانــه 1 : تهران، حســن‌آباد قم، جنب شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، کوچه گوهر، سنگبری بهاران  / کارخانــه 2 : داخل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، نگارستان، روبروی پمپ گاز، انتهای گلبن 19
تلفن همراه: 0912-2102002 , 0912-1132332 , 0912-8050512
  تهران، میدان شــوش، روبروی سیتی ســنتر، مجتمع سنگفروشان تهران، پلاک 1-2-3-4 / آدرس دفتر: مجتمع سنگ فروشی روشن، گاراژ سنگبری روشن، اولین سوله، دفتر سنگ یزدان پناه
021-55040387 , 021-56225010-11 , 56236339 -021