مدیریت: حاجی‌‌هاشمی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983622
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، بازار سنگ شمال شرق تهران
تلفن همراه: 0912-2587386 : 0913-1112751
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، بازار سنگ شمال شرق تهران
021-22983622