مدیریت: مهدی زارع

تولیدکننده: سنگهای تراورتن و

مرمریت و بزرگترین سهامدار معدن سنگ مرمریت کاشمر

آدرس ایمیل: baharstone.paytakht@yahoo.com
وب سایت: www.baharmarblestone.com
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، خیابان دوم شهر سنگ
تلفن همراه: 0912-1461337 : 5160004 -0915
مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، خیابان دوم شهر سنگ