مدیریت: افشاری

تولیدکننده: مرمریـت (صادراتی و داخلی)

 

 

تلفن: 031-42523323
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد  500متری پلیس راه، بعد از نمایندگی سایپا، خیابان اردیبهشت
تلفن همراه: 0913-1310065 , 0913-1314497
اصفهان، نجف‌آباد  500متری پلیس راه، بعد از نمایندگی سایپا، خیابان اردیبهشت
031-42523323