بهراش ماشین سازی

بهراش ماشین سازی

مدیریت: محمدرضا نیستانکی

تولیدکننده: ماشینهای سنگبری تایل و
اسلب

آدرس ایمیل: behrash.mashin@gmail.com
وب سایت: www.behrashmachine.com
تلفن: 031-33801819
نمابر 031-33801820
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24، پشت بانک ملت
تلفن همراه: 0913-1120670
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24، پشت بانک ملت
031-33801819