بهسازان سنگ میرزایی

بهسازان سنگ میرزایی

مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33804817-8
نمابر 031-33804417
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20، جنب قرض‌الحسنه ثامن‌الائمه
تلفن همراه: 0913-1007903 , 0913-3697339
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20، جنب قرض‌الحسنه ثامن‌الائمه
031-33804817-8