بهسنگان سپاهان

بهسنگان سپاهان

مدیریت: خراسانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تزئینی، کوپ مرمریت و دهبید بهسنگان – دهبید گلدن بلک نجفآباد

 

آدرس ایمیل: info@taktaastone.com
وب سایت: www.taktaastone.com
تلفن: 031-33807072-4 , 031-33802272
نمابر 031-33800272
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24، صنایع سنگ تک تا
تلفن همراه: 09131036950
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24، صنایع سنگ تک تا
031-33807072-4 , 031-33802272