بهسنگ اصفهان

بهسنگ اصفهان

مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33802552
نمابر 031-33807383
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1182236, 0913-2132022 , 0913-3041426
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802552