بهسنگ غدیر محلات

بهسنگ غدیر محلات

مدیریت: داوود حاجی رضائی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن آشتکوه، حاجیآباد)

تلفن: 086-43240560
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه 6
تلفن همراه: 0918-3662103 , 0918-3693367
محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه 6
086-43240560