مدیریت: جلال بهلوری

تولیدکننده: انواع سنگ مرمر (مرمر عسلی و لیمویی)

آدرس ایمیل: info@behsang.com behsang@gmail.com
وب سایت: www.behsang.com
نمابر 051-35593720-29
آدرس دفتر مرکزی: خراســان رضوی، مشهد، کیلومتر 6 جاده شاندیز
تلفن همراه: 0915-1156540
خراســان رضوی، مشهد، کیلومتر 6 جاده شاندیز