مدیریت: جلال بهلوری

تولیدکننده: انواع سنگ مرمر (مرمر عسلی و لیمویی)

آدرس ایمیل: info@behsang.com
وب سایت: www.behsang.com
نمابر 29 -35593720 -051
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر6 جاده شاندیز
تلفن همراه: 1156540 -0915
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر6 جاده شاندیز