مدیریت: رحیمی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 086-44248230-1
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، کیلومتر 2جاده محلات، شهرک صنعتی بوعلی، کوچه اول
تلفن همراه: 0918-3660089 , 0912-8847030
دلیجــان، کیلومتر 2جاده محلات، شهرک صنعتی بوعلی، کوچه اول
086-44248230-1