مدیریت: احمد دوستی

فرآوری و توزیع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44115340 : 021-44101934
نمابر 021-44101040
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 23
تهران، اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 23
021-44115340 : 021-44101934