مدیریت: بهمن رحمتی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گرانیت، مرمریت، تراورتن، جدول، کوبیک)

آدرس ایمیل: bahman.rahmati.stone@gmail.com
وب سایت: www.bahmanstone.com
تلفن: 051-33554644
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده فریمان، تپه ســلام، مجتمع سنگبریها، ســر نبش، خیابان اول، سنگبری بهمن
تلفن همراه: 0915-0517920 , 0915-8260676
مشــهد، جاده فریمان، تپه ســلام، مجتمع سنگبریها، ســر نبش، خیابان اول، سنگبری بهمن
051-33554644