بهگام سنگ کیمیا

بهگام سنگ کیمیا

مدیریت: عباسی

عرضه بهترین کیفیت در تولید سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44262997-8
نمابر 021-44264690
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای حائری، جنب کانال، بازار سنگ پایتخت
تلفن همراه: 0912-4914620
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای حائری، جنب کانال، بازار سنگ پایتخت
021-44262997-8