مدیریت: محمد حسین حیدری

تولیدکننده: تراورتن لیمویی خمین

آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، خمین، کیلومتر 5 جاده اراک، ضلع غربی کارخانه ریسندگی (نخ خمین)
تلفن همراه: 1255553 -0912
مرکزی، خمین، کیلومتر 5 جاده اراک، ضلع غربی کارخانه ریسندگی (نخ خمین)