استان سیستان و بلوچستان

موقعيــت: زاهدان، كيلومتر 58 جاده ميرجاده، روبروی پاسگاه خان محمد چاه، معدن گرانيت سفيد

بهرهبردار: شركت بوگ زاهدان

آدرس بهرهبردار: زاهدان، شهرک صنعتی كامبوزیا، خيابان توحيد غربی، خيابان دوم سمت راست

تلفن: 2424034 051
تلفن همراه: 0915-1900129
2424034 051