مدیریت: معصومی

تولیدکننده: انواع ســاینده‌های سنگ (زیرساب و بالا سـاب) لقمه‌های پرداخت (اکسترا و شوینده)، ماستیک، چسب سنگ

 

آدرس ایمیل: info@bitasab.com
وب سایت: www.bitasab.com
تلفن: 33343265 -025
نمابر 025-33342209
آدرس دفتر مرکزی: قم – شهرک صنعتی شکوهیه، فاز 2، بلوار خرازی فکوری 2، پلاک 1459
قم – شهرک صنعتی شکوهیه، فاز 2، بلوار خرازی فکوری 2، پلاک 1459
33343265 -025