مدیریت: بابایی

تلفن: 56235832 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 2
تلفن همراه: 3020633 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 2
56235832 -021