مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: انواع تراورتن (موج دار، بیموج، چرمی)

تلفن: 031-33802810 , 031-33802321
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12
تلفن همراه: 0913-5101988
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12
031-33802810 , 031-33802321