بیست ماشین سازی

بیست ماشین سازی

مدیریت: عباس پریشانی

تولیدکننده: انواع دستگاههای سنگبری
گرانیت و ماربل

 

تلفن: 031-33802545
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، ابتدای خیابان20
تلفن همراه: 1123381 -0913 (عباس) * 1111148-0913 (حسین)
اصفهان، محمودآباد، ابتدای خیابان20
031-33802545