بیگی لوازم سنگبری

بیگی لوازم سنگبری

مدیریت: بیگی

توزیع‌کننده: رزین بوشهر و اپوکسی، ساینده‌های داخلی و خارجی، دیسک و سگمنت

 

تلفن: 086-44231116 * 086-43325059
آدرس دفتر مرکزی: آدرس دفتر دلیجان: خیابان امام، روبروی مسجد اعظم آدرس دفتر نیم‌ور: خیابان امام، روبروی نمایشگاه سنگ
تلفن همراه: 0912-5082314 : 8668496-0918 (بیگی)
آدرس دفتر دلیجان: خیابان امام، روبروی مسجد اعظم آدرس دفتر نیم‌ور: خیابان امام، روبروی نمایشگاه سنگ
086-44231116 * 086-43325059