تابلو سازی سحر (میرهاشمی)

تابلو سازی سحر (میرهاشمی)

مدیریت: میرهاشمی

تولیدکننده: اولین سازنده تابلوهای سیستم
جهت ماشین
آلات سنگبری PLC

آدرس کارگاه: شـهرک صنعتی شمسآباد،
خیابان گل آذین، پلاک 32

تلفن: 021-56233745-6
نمابر 021-56233755
021-56233745-6