مدیریت: منصور نمازی

تلفن: 56236748 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، شماره 19
تلفن همراه: 1232715 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، شماره 19
56236748 -021