مدیریت: سید علی تبریزی

تولیدکننده: سنگ معدن بازالت

آدرس: آذربایجان غربی، شهر چالدوران

آدرس ایمیل: tigerseye62@gmail.com
تلفن: 4219793 -0413
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، اول جاده آذرشهر، سه راه پتروشیمی
تلفن همراه: 3153006 -0914
آذربایجان شرقی، تبریز، اول جاده آذرشهر، سه راه پتروشیمی
4219793 -0413