مدیریت: اکبر یزدانی

آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، خیابان شیخ طوسی، نبش خیابان هشتم
تلفن همراه: 0912-1161490
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، خیابان شیخ طوسی، نبش خیابان هشتم
0912-1161490