تجارت سنگ شاهسون

تجارت سنگ شاهسون

مدیریت: امیر مختار شاهسون

تولیدکننده: چینی نیریز، تراورتن و جدول

تلفن: 051-36651668 , 051-36650068
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، ابتدای جاده قوچان (سنتو) روبروی پلیس راه امام‌هادی، نبش آزادی99
آدرس کارخانه: نیریز، شــهرک ســنگ، سنگبری نگار
تلفن همراه: 0917-1322530
مشهد، ابتدای جاده قوچان (سنتو) روبروی پلیس راه امام‌هادی، نبش آزادی99
051-36651668 , 051-36650068