تجارت نو مجتمع سنگ

تجارت نو مجتمع سنگ

مدیریت: حاجی مرادی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن (سفید،

کرم، شکلاتی، قرمز، دودی)

تلفن: 0913-3027188 , 0913-1127628
نمابر 031-33803962
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نرسیده به چهارراه، سمت راست
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نرسیده به چهارراه، سمت راست
0913-3027188 , 0913-1127628