تخت جمشید صنایع سنگ

تخت جمشید صنایع سنگ

مدیریت: اسماعیل خوش اخلاق

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن صیقلی و چرمی

تلفن: 031-33802613
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 0913-3096787
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
031-33802613