تخت جمشید نو

تخت جمشید نو

مدیریت: مهندس مصطفی قربان زاده

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 0913-3675110
نمابر 031-33800497
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
0913-3675110