مدیریت: باقری

تولیدکننده انواع سنگهای آنتیک، معرق و

تلفن: 02133618110 * 02133618120
نمابر 02133618130
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، خیابان فرزانه، پلاک51
تلفن همراه: 09128993830
تهران، فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، خیابان فرزانه، پلاک51
02133618110 * 02133618120