تخت مزرعه شماره 1 و2

تخت مزرعه شماره 1 و2

 

نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 30 كيلومتری شمال شرق محلات

 

تخت مزرعه شماره 2

نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 21 كيلومتری شمال شرق محلات