تولیدکننده: انواع تراورتنهای الوان و گرانیت و مرمریت

آدرس ایمیل: tarasheh.stone@gmail.com
تلفن: 051-36584100
نمابر 051-36584101
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، اولین کوچه بعد از ســه راه دانش، سمت راست، دومین قطعه بعد از چهارراه اول سمت چپ
مشهد، بزرگراه آسیایی، اولین کوچه بعد از ســه راه دانش، سمت راست، دومین قطعه بعد از چهارراه اول سمت چپ
051-36584100