تراشکاری خرم

تراشکاری خرم

مدیریت: سید کاظم حسینی

تولیدکننده: قطعات یدکی انواع ماشینآلات
راهسازی، ســاخت و تعمیرات دستگاه
های
معادن سنگ، جوشکاری و آهن
کشی بیل و
شاسی بولدوزر، لودر

تلفن: 0864-4247655
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، دلیجان، قطب صنعتی بوعلی، خیابان اول، روبروی شرکت پودرسازان
تلفن همراه: 0918-3660039 * 0918-3660040
مرکزی، دلیجان، قطب صنعتی بوعلی، خیابان اول، روبروی شرکت پودرسازان
0864-4247655