تراورتن آلمان 1

تراورتن آلمان 1

مدیریت: کشاورز

تولیدکننده: تراورتن عباس‌آباد

 

 

 

 

تلفن: 031-33800190
نمابر 031-33807021
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، نبش چهارراه
تلفن همراه: 0913-3127348
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، نبش چهارراه
031-33800190