تراورتن خاتم

تراورتن خاتم

مدیریت: حاج محمد مختاری

تولیدکننده: انواع ســــنگهای ساختمانی (کرم، شکلاتی، رنگی، سیلور مشکی)

تلفن: 031-33801548 , 031-33804406
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-3129630
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
031-33801548 , 031-33804406