تراورتن دماوند

تراورتن دماوند

مدیریت: امیر یوسفی

تولیدکننــده: تراورتن تکاب

تلفن: 031-33807667
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24 سنگبری دماوند، سالن 1
تلفن همراه: 0913-1275575 , 0912-6805322
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24 سنگبری دماوند، سالن 1
031-33807667