تراورتن سنندج (خامسان)

تراورتن سنندج (خامسان)

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: رقيه كارگر دیزاجی

آدرس: كيلومتر 40 جاده سنندج- كرمانشاه، روستای خامسان، معدن تراورتن خامسان

 

تلفن:  0444-4373920-21
نمابر 0444-4373922
 0444-4373920-21