تراورتن شقایق

تراورتن شقایق

مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: تراورتن (کرم تکاب)

 

 

تلفن: 031-33802787
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-3072623
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33802787