مدیریت: برادران مختاری

تولیدکننده: انواع و اقسام سنگ ساختمانی

تلفن: 021-55204191 , 021-55202451
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه، شهر سنگ، خیابان دوم، پلاک 9
تلفن همراه: 0912-1030296
جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه، شهر سنگ، خیابان دوم، پلاک 9
021-55204191 , 021-55202451