مدیریت: رضا مختاری

چینی سفید سیرجان، تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: info@3mostone.com
وب سایت: www.3mostone.com
تلفن: تماس 9-56233690-021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8
تلفن همراه: 9474717 -0912
اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8
تماس 9-56233690-021