تزئینات سنگ اکبری

تزئینات سنگ اکبری

مدیریت: اکبری

طراحی و اجراء نمای ساختمان، دکوراسیون داخلی و محوطه سازی و مبلمان شهری

 

تلفن: 021-36160905
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جاده ورامین، قرچک، کمربندی جنوبی، روبروی دانشگاه امیرکبیر، پلاک 114
تلفن همراه: 0912-3083728
تهــران، جاده ورامین، قرچک، کمربندی جنوبی، روبروی دانشگاه امیرکبیر، پلاک 114
021-36160905