تعاونی 24 خوی

تعاونی 24 خوی

مدیریت: اسماعیل بابالو

اسـتخراج و فرآوری انواع سـنگهای تراورتن و بازالت

آدرس ایمیل: t24stonekhoy@gmail.com
نمابر 044-36354895
آدرس دفتر مرکزی: خوی، کیلومتر 24 جاده خوی- تبریز
آدرس کارخانه: آدرس دفتــر فروش: تبریــز، دروازه تهران بالاتر از هتل مرمر، بازار سنگ تبریز
تلفن همراه: 0914-3611430 , 0914-3611396
خوی، کیلومتر 24 جاده خوی- تبریز